grafika POIG 8.4


"Budowa sieci szerokopasmowego Internetu w gminach Pogorzela i Kobylin" w ramach projektu POIG.08.04.00-30-150/11 w ramach działania 8.4 - Zapewnienie dostępu na etapie "ostatniej mili" osi priorytetowej 8.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 Inwestujemy w Waszą przyszłość.


W związku z realizacją projektu pt.: Budowa sieci „ostatniej mili” oferującej szerokopasmowy dostęp do Internetu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działania 8.4 o nr umowy POIG.08.04.00-30-150/11, zwracamy się do Państwa z zapytaniami ofertowymi.

Szczegóły poniżej w zapytaniach ofertowych.

Budowa instrastruktury radiowej.

  1. Zapytanie ofertowe 001/150/11/2012 - budowa infrastruktury radiowej (  TUTAJ.PDF )
  2. Oferta do Zapytania Ofertowego 001/150/11/201 ( TUTAJ.PDF )
  3. OŚWIADCZENIE OFERENTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 001/150/11/2012 ( TUTAJ.PDF )

Budowa instrastruktury serwerowej wraz z zasilaniem awaryjnym.

  1. Zapytanie ofertowe 002/150/11/2012 - infrastruktura serwerowa, zasilanie awaryjne ( TUTAJ.PDF )
  2. Oferta do Zapytania Ofertowego 001/150/11/201 ( TUTAJ.PDF )
  3. OŚWIADCZENIE OFERENTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 001/150/11/2012 ( TUTAJ.PDF )