grafika POIG 8.4


"Budowa sieci szerokopasmowego Internetu w gminiach Pogorzela i Kobylin" w ramach projektu POIG.08.04.00-30-150/11 w ramach działania 8.4 - Zapewnienie dostępu na etapie "ostatniej mili" osi priorytetowej 8.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Inwestujemy w Waszą przyszłość.